free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Current news
Home ] Up ] Amazon History ] [ Current news ] Newspaper Article ] England campaign ]

 

Fart
Bamble
Liungen

 

SPORT

Norwegian
Supertrio forlenger med Amazon Grimstad

Gaute Haugenes, som overtar rattet i Amazon, får med seg

tyngde på veien mot opprykk neste år.

GRIMSTAD: Lene Mykjåland (17), Una Nwajei (27)
og Maureen Mmadu (27) fortsetter alle i Amazon Grimstad.

Supertrioen har allerede tatt mål av seg til å sparke
fotballklubben rett opp i eliteserien neste år etter at laget endte som
tabelltreeri 1. divisjon for andre år på rad. - Neste år har vi alle
forutsetninger for å spille oss opp i eliteserien. Med det laget vi har
nå tror jeg vi greier det, sier Amazons utilnærmelige toppscorer de
siste to sesongene med totalt 45 seriemål, Maureen Mmadu.

Midtbanespilleren har vært en verdifull tilvekst siden hun kom til Sørlandet
i 2003. Nå har den 27-åringlandslagsspilleren, som deltok i Athen-OL,
takket nei til videre spill for Nigeria.

- Jeg sa nei fordi jeg ønsker å konsentrere meg fullt og helt om klubbspill.
Mmadu har foreløpig oppholdstillatelse i Norge fram til 2006.

Una Nwajei var lei London og søkte lykken i Grimstad før denne sesongen.
Eks-Fulham-spilleren noterte seg for elleve mål i debutsesongen.
Ifølge oppmann Roald Eriksen har Nwajei sagt at hun blir i klubben
så lenge hun spiller fotball. - Hehe. Sier han det? Jeg er veldig glad for å
være i klubben, sier Nwajei, som mener laget er godt nok til opprykk neste år.
Hun er også svært glad for å ha Gaute Haugenes som ny hovedtrener.
- Jeg spilte jo under ham i Fulham. Han er flink til å inspirere og
skape entusiasme.

Stortalentet Lene Mykjåland har vært ute hele denne sesongen på grunn
av prolaps. Jeg er spilleklar igjen neste sesong, sier U19-landslagsspilleren,
som setter navnetrekket sitt på en ny ettårsavtale med Amazon før jul.

Ved siden av denne trioen utgjør Margunn Haugenes rutinen. Den tidligere
landslagsspilleren spilte hele høstsesongen etter barselpermisjon.

Er det rart Roald Eriksen er fornøyd med tingenes tilstand om dagen?
Det hele ser veldig positivt ut. I tillegg har vi fått flere spillere tilbake
etter skader og permisjon, sier Amazon-oppmannen.

Arve Olsen slutter som hovedtrener, men er i samtaler med klubben om et
videre engasjement som spillerutvikler.

 

 

 

 

 

 

English

Supertrio extend with Amazon Grimstad

Gaute haugenes who has taken over control in Amazon, has got a hand on the road towards promotion next year.

Grimstad: Lene Mykjåland (17), Una Nwajei (27) and Maureen Mmadu (27) all continue in Amazon.

The super trio have already taken personal goals to get the football club right up into the premiership next year after the team ended 3rd in division 1 for the 2nd time in a row.
Next year we have all an understanding for us to play up in the premiership. With the team we have now I believe we will manage it says Amazon's Top goal scorer, the last two seasons with a total of 45 series goals Maureen Mmadu.

The midfield players have been a valuable uincrease since she came to the south in 2003. Now has the 27 year old national team player, who took part in the olympics, has said "No" to playing further for Nigeria.

I said "No" because I wish to concentrate myself fully and wholly on playing for the club. Mmadu has for the time being a residence permit in Norway till 2006.

Una Nwajei was tired of London and looked for happiness in grimstad for the next season. The ex-fulham player has notched 11 goals in her debut season. According to arbritrator Roald Eriksen has Nwajei said that she will be in the club as long as she plays football.
He,he said Una. "I am very glad to be in the club said Nwajei, who means that the club is good enough for promotion next year. She is also extremely glad to have Gaute Haugenes as the new main trainer. I played under him in fulham. He is clever to inspire and create inthusiasm.

The biggest talent Lene Mykjåland has been out the whole season re-lapsing from a series injury. I am ready to play next season said the U19 national team player, who set her signature on a one year agreement with Amazon before July.

This trio is made up with margunn Haugeneses experience. The previous national team player played the whole autumn season after maternaty leave.

Roald Eriksen is satisfied with the things stated today.
What was said was positive throughout. In addition we have got many players back after injury and absence says Amazon's arbitrator.

Arve Olsen stopped as the main trainer, but is in talks with the club on a further engangement to develop players.